خانه » آسانسور » قیمت موتور و ریل آسانسور (اصلاح شده)

قیمت موتور و ریل آسانسور (اصلاح شده)

قیمت موتور و ریل آسانسور

قیمت موتور و ریل آسانسور ، فروش قطعات آسانسور

تاریخ به روزرسانی ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

تابلو فرمان آسانسور (آرمان فراز، داتیس، آراد، آریان، پار و … )، درب اتوماتیک و لولایی ، ریل آسانسور، تراول کابل، سیم بکسل، پاراشوت، گاورنر، کفشک راهنما، وزنه های بتنی و چدنی، شستی طبقات و کابین و سایر قطعات الکتریکال و مکانیکال آسانسور

تحویل در تهران : به روز

تحویل شهرستان: یک روز کاری

قیمت موتورهای ۵٫۵ کیلووات و ۷٫۳ کیلو وات  و ۱۱ کیلو وات آسانسور :

قیمت موتور آسانسور شیندلر و ریل T16 مونته فرو  و T16 اسپانیا ، T16 چین و موتور آرک ترک نیز به لیست قیمتها اضافه گردید

لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید.

واحد فروش ۳۵۶۵۰۱۸۴ ـ ۰۱۱۳۵۶۵۰۱۲۲ فکس دفتر تهران: ۰۲۱۴۲۶۹۵۲۰۸

ایمیل واحد فروش: sales

قیمت های درج شده در جدول به روز می باشند

قیمت موتور و ریل آسانسور

قیمت موتور گیربکس ساسی

نام موتور آسانسورقیمت (تومان)
توضیحات
موتور آلبرتوساسی مدل
MODY 5.1KW 3VF
7.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW 3VF
8.960.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW 3VF
8.280.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW 3VF
7.500.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW AC2
8.680.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW AC2
9.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار56cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 5.5KW AC2
8.930.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار60cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW 3VF
9.750.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW 3vf
9.450.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW AC2
10.450.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.5KW AC2
11.250.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S38 5.5KW 3vf
7.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S38 5.5KW AC2
7.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.9KW 3VF
9.800.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S38 5.9KW 3VF
7.200.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 5.9KW 3VF
10.250.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 11
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 6.6KW 3VF
9.400.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 48 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 6.6KW 3VF
8.900.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 6.6KW 3VF
9.150.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 48 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW 3VF
8.780.000 (1m/s)
9.720.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW 3VF
8.950.000 (1m/s)
8.950.000 (1.6m/s)
8.900.000 (2m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW 3vf
8.950.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
LEO 7.3KW AC2
8.350.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
10.550.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
11.450.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3 KW AC2
10.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
10.250.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3KW 3VF
11.800.000 (1m/s)
10.600.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3 KW AC2
11.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.3 KW AC2
11.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 7.7 KW 3VF
11.050.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 9.2KW 3VF
12.100.000 (1m/s)
12.400.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 9.2KW AC2
14.600.000 (1m/s)
11.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 9.2KW AC2
15.200.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 9.2KW 3VF
10.950.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 52 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 9.2KW 3VF
10.750.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 9.2KW AC2
12.900.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 52 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
MF48 9.2KW 3VF
11.100.000 (1m/s)
11.250.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 60 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW 3VF
13.680.000 (1m/s)
12.600.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW AC2
14.700.000 (1m/s)
12.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW 3VF
12.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 11KW AC2
15.600.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 11KW 3VF
11.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 11KW 3VF
11.300.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
S58S 11KW AC2
13.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 52 cm
بکسل نمره 10
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 13.2KW 3VF
12.700.000 (1m/s)
12.800.000 (1.6m/s)
14.500.000 (3m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 13.2KW AC2
12.550.000 (1m/s)
12.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 14.7KW 3VF
14.150.000 (1m/s)
15.300.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 14.7KW AC2
14.550.000 (1m/s)
16.850.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 11
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW 3VF
18.350.000 (1m/s)
17.950.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW AC2
19.850.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW 3VF
17.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 52 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 14.7KW 3VF
17.650.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 56 cm
بکسل نمره 13
موتور آلبرتوساسی مدل
TORO 15.4KW 3VF
15.500.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 12
موتور آلبرتوساسی مدل
MF84 17.6KW 3VF
18.650.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 60 cm
بکسل نمره 12

قیمت ریل آسانسور

نام ریل آسانسورقیمت (تومان)
توضیحات
ریل ساورا اسپانیا
T5,T9
335.000نورد سرد
T50,T70
ریل ساورا اسپانیا
T5
113.000نورد سرد
T50
ریل ساورا اسپانیا
T9
222.000نورد سرد
T70
ریل ساورا چین
T5,T9
240.000نورد گرم
T50,T70
ریل ساورا چین
T5
85.000نورد گرم
T50
ریل ساورا چین
T9
155.000نورد گرم
T70
ریل مونته فرو ایتالیا
T5,T9
325.000نورد سرد
T50,T70
ریل مونته فرو ایتالیا
T5
110.000نورد سرد
T50
ریل مونته فرو ایتالیا
T9
215.000نورد سرد
T70
ریل مونته فرو چین
T5,T9
210.000نورد گرم
T50,T70
ریل مونته فرو چین
T5
75.000نورد گرم
T50
ریل مونته فرو چین
T9
135.000نورد گرم
T70
ریل مارازی ایتالیا
T5,T9
نورد سرد
T50,T70
ریل مارازی ایتالیا
T5
نورد سرد
T50
ریل مارازی ایتالیا
T9
نورد سرد
T70
ریل فالکون ترکیه
T5,T9
نورد سرد
T50,T70
ریل فالکون ترکیه
T5
نورد سرد
T50
ریل فالکون ترکیه
T9
نورد سرد
T70
ریل ساورا اسپانیا
T16 ماشینکاری
465.000نورد سرد
T90B
ریل ساورا اسپانیا
T16 اکسترا
565.000نورد سرد
T90B
ریل ساورا اسپانیا
T16 بال پهن
630.000نورد سرد
T125B
ریل ساورا چین
T16 ماشینکاری
340.000نورد سرد
T90B
ریل ساورا چین
T16 بال پهن
445.000نورد سرد
T125B

قیمت موتور گیرلس EMF

نام موتور آسانسورقیمت (تومان)
توضیحات
موتور EMF
6 نفره , سیستم 2:1
1m/s), 2.9 kw) , تک فاز
13.450.000 موتور مشخصات فلکه:
4 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
6 نفره , سیستم 2:1
1m/s), 3.4 kw) , سه فاز
19.400.000 پک کامل
10.850.000 موتور
7.100.000 تابلو فرمان
1.300.000 ups
مشخصات فلکه:
4 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
6 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 3.4 kw) , تک فاز
21.700.000 پک کامل
10.850.000 موتور
7.100.000 تابلو فرمان
1.300.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
4 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
6 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 5.5 kw) , سه فاز
22.680.000 پک کامل
11.850.000 موتور
8.100.000 تابلو فرمان
2.500.000 ups
مشخصات فلکه:
6 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
6 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 5.5 kw) , تک فاز
24.780.000 پک کامل
11.850.000 موتور
8.100.000 تابلو فرمان
4.600.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
6 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
8 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 4.5 kw) , سه فاز
28.680.000 پک کامل
18.850.000 موتور
7.100.000 تابلو فرمان
2.500.000 ups
مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
8 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 4.5 kw) , تک فاز
31.780.000 پک کامل
18.850.000 موتور
8.100.000 تابلو فرمان
4.600.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
8 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 7 kw) , سه فاز
29.930.000 پک کامل
19.100.000 موتور
8.100.000 تابلو فرمان
2.500.000 ups
مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
8 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 7 kw) , تک فاز
33.630.000 پک کامل
19.100.000 موتور
9.700.000 تابلو فرمان
4.600.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
10 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 5.6 kw) , سه فاز
30.000.000 پک کامل
19.170.000 موتور
8.100.000 تابلو فرمان
2.500.000 ups
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
10 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 5.6 kw) , تک فاز
36.300.000 پک کامل
19.170.000 موتور
9.700.000 تابلو فرمان
7.200.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
10 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 9 kw) , سه فاز
29.230.000 پک کامل
16.800.000 موتور
9.700.000 تابلو فرمان
2.500.000 ups
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
10 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 9 kw) , تک فاز
40.630.000 پک کامل
16.800.000 موتور
15.400.000 تابلو فرمان
8.200.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
13 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 7.2 kw) , سه فاز
27.730.000 پک کامل
17.800.000 موتور
9.700.000 تابلو فرمان
بدون نجات ups
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
13 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 7.2 kw) , تک فاز
35.830.000 پک کامل
17.800.000 موتور
10.600.000 تابلو فرمان
7.200.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
13 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 11 kw) , سه فاز
28.630.000 پک کامل
17.800.000 موتور
10.600.000 تابلو فرمان
بدون نجات ups
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
13 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 11.5 kw) , سه فاز
39.430.000 پک کامل
28.600.000 موتور
10.600.000 تابلو فرمان
بدون نجات ups
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
13 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 11.5 kw) , تک فاز
53.630.000 پک کامل
28.600.000 موتور
15.600.000 تابلو فرمان
9.200.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
16 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 8.9 kw) , سه فاز
39.850.000 پک کامل
29.000.000 موتور
10.600.000 تابلو فرمان
بدون نجات ups
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
16 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 8.9 kw) , تک فاز
54.050.000 پک کامل
29.000.000 موتور
15.600.000 تابلو فرمان
9.200.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
16 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 14.2 kw) , سه فاز
39.850.000 پک کامل
29.000.000 موتور
10.600.000 تابلو فرمان
بدون نجات ups
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
13 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 14.2 kw) , تک فاز
56.100.000 پک کامل
29.000.000 موتور
16.000.000 تابلو فرمان
10.860.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
21 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 11.3 kw) , سه فاز
47.830.000 پک کامل
32.000.000 موتور
15.600.000 تابلو فرمان
بدون نجات ups
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
21 نفره , سیستم 2:1
1m/s) , 11.3 kw) , تک فاز
62.030.000 پک کامل
32.000.000 موتور
16.000.000 تابلو فرمان
13.800.000 پک باطری
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور EMF
21 نفره , سیستم 2:1
1.6m/s) , 18.2 kw) , سه فاز
48.030.000 پک کامل
32.000.000 موتور
16.000.000 تابلو فرمان
بدون نجات ups
مشخصات فلکه:
13 شیار 32 cm
بکسل نمره 8

قیمت موتور مونتاناری

نام موتور آسانسورقیمت (تومان)توضیحات
موتور مونتاناری مدل
M76 5.5KW 3VF
7.700.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M76 5.5KW AC2
7.800.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M76s 5.5KW 3VF
7.900.000 (1m/s)
مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M76s 5.5KW AC2
7.800.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M73s 5.5KW 3VF
8.030.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M73s 5.5KW AC2
8.130.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M73 5.5KW 3vf
7.930.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M73 5.5KW AC2
8.030.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M75s 7.3KW 3VF
9.600.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M75s 7.3KW AC2
9.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M75 7.3KW 3VF
9.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10
موتور مونتاناری مدل
M75 7.3KW AC2
9.400.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 45 cm
بکسل نمره 10

قیمت موتور گیربکس بهران

نام موتور اسانسور قیمت (تومان)توضیحات
موتور بهرانBehran مدل
B.L.5005 5.5 KW 3VF
5.200.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور بهرانBehran مدل
B.L.5004 5.5 KW AC2
5.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور بهرانBehran مدل
B.L.5005R2 6.1 KW 3VF
5.200.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور بهرانBehran مدل
B.L.5004R2 6.1 KW AC2
5.200.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور بهرانBehran مدل
B.L.5007R2 7.3 KW 3VF
6.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور بهرانBehran مدل
B.L.5006R2 7.3 KW AC2
1m/s) 6.200.000)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10

قیمت موتور گیربکس جم ایتالیا

نام موتور اسانسورقیمت (تومان)توضیحات
موتور جم ایتالیا مدل
HW134 2.2 KW AC2
6.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور جم ایتالیا مدل
HW135 5.5 KW 3VF
6.600.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور جم ایتالیا مدل
HW134 5.5 KW 3VF
6.600.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور جم ایتالیا مدل
HW134 5.5 KW AC2
7.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور جم ایتالیا مدل
HW134 6.1 KW AC2
7.300.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور جم ایتالیا مدل
HW140 7.3 KW 3VF
8.850.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور جم ایتالیا مدل
HW140 7.3 KW AC2
9.150.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور جم ایتالیا مدل
HW175 12.8 KW 3VF
13.400.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 56 cm
بکسل نمره 10

قیمت موتور گیربکس سیکور

نام موتور اسانسور قیمت (تومان)توضیحات
موتور سیکور مدل
MR12 5.5KW AC2
7.430.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور سیکور مدل
MR13 5.5KW 3VF
7.630.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور سیکور مدل
MR13 5.5KW AC2
7.650.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور سیکور مدل
MR14 5.5KW 3VF
8.850.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور سیکور مدل
MR14 5.5KW AC2
9.350.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 10
موتور سیکور مدل
MR16 13.5KW 3VF
13.550.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 56 cm
بکسل نمره 11

قیمت موتور گیرلس زیلابگ

نام موتور اسانسورقیمت (تومان)توضیحات
موتور زیلابگ
6 نفره
SM200.15C 4.4KW
12.300.000 (1m/s)
13.650.000 (1.6m/s)
مشخصات فلکه:
4 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
6 نفره
SM160.30B/S 3.9KW
14.800.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 24 cm
بکسل نمره 6.5
موتور زیلابگ
8 نفره
SM200.20C 4.1KW
14.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
8 نفره
SM200.20C 5.8KW
14.100.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
8 نفره
SM200.20C 6.6KW
14.650.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
8 نفره
SM200.15C 4.4KW
13.850.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 24 cm
بکسل نمره 6.5
موتور زیلابگ
8 نفره
8.9KW
14.000.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
8 نفره
ZETASYN SM700 5KW
28.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
4 شیار 40 cm
بکسل نمره 10
موتور زیلابگ
10 نفره
SM200.30C 6KW
16.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
10 نفره
SM200.30C 9.6KW
18.000.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
12 نفره
SM200.40C 12.1KW
22.500.000 (2m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 40 cm
بکسل نمره 10
موتور زیلابگ
13 نفره
SM200.40C 7.5KW
21.600.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
13 نفره
6KW
21.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 40 cm
بکسل نمره 10
موتور زیلابگ
13 نفره
10.6KW
21.500.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
5 شیار 40 cm
بکسل نمره 10
موتور زیلابگ
13 نفره
SM200.40C 12.1KW
23.200.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور زیلابگ
16 نفره
SM225.45C 14.7KW
26.000.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 40 cm
بکسل نمره 10
موتور زیلابگ
16 نفره
SM225.45C 20KW
39.000.000 (2m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 40 cm
بکسل نمره 10
موتور زیلابگ
18 نفره
SM225.45C 14.7KW
26.800.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 40 cm
بکسل نمره 10
اینورتر زیلابگ
Zetadyn 3BF 017
4.800.000به همراه مقاومت ترمز BR17
و فیلتر رادیویی FEF023
و LINE Reactor ND17
اینورتر زیلابگ
Zetadyn 3BF 013
4.700.000به همراه مقاومت ترمز BR17
و فیلتر رادیویی FEF023
و LINE Reactor ND13
اینورتر زیلابگ
Zetadyn 3BF 023
5.600.000به همراه مقاومت ترمز BR25
و فیلتر رادیویی FEF023
و LINE Reactor ND23
اینورتر زیلابگ
Zetadyn 3BF 032
7.600.000به همراه مقاومت ترمز BR25
و فیلتر رادیویی FEF040
و LINE Reactor ND32
اینورتر زیلابگ
Zetadyn 3BF 040
8.750.000به همراه مقاومت ترمز BR50
و فیلتر رادیویی FEF040
و LINE Reactor ND40

قیمت موتور گیرلس ساسی

نام موتور اسانسورقیمت (تومان)توضیحات
موتور ساسی
6 نفره,سیستم 1:1
SASSI G200 T1 3.6KW
11.700.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 6.6
موتور ساسی
6 نفره ,سیستم 1:1
SASSI G300 T0 3.5KW
12.000.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
10 شیار 32 cm
بکسل نمره 6
موتور ساسی
6 نفره,سیستم 2:1
SASSI G200 L1 5.5KW
11.700.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 6.6
موتور ساسی
6 نفره,سیستم 2:1
SASSI G200 T1 5.5KW
11.700.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 6.6
موتور ساسی
6 نفره,سیستم 1:1
SASSI G300 T1 5.5KW
13.700.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
8 نفره,سیستم 1:1
SASSI G300 T1 4.5KW
13.250.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
8 نفره,سیستم 1:1
SASSI G300 T1 8KW
13.950.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
8 نفره,سیستم 1:1
SASSI G300 T1 8.5KW
13.550.000 (1.6m/s)
14.250.000 (2m/s)
مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
8 نفره ,سیستم 2:1
SASSI G300 T0 4.5KW
12.150.000 (2m/s)مشخصات فلکه:
10 شیار 32 cm
بکسل نمره 6
موتور ساسی
8 نفره,سیستم 1:1
SASSI G300 T2 8.8KW
14.800.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
9 نفره,سیستم 1:1
SASSI G400 L1 9.4KW
18.050.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
10 نفره,سیستم 1:1
SASSI G300 T2 6.3KW
14.600.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
10 نفره,سیستم 1:1
SASSI G300 T2 11KW
14.900.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
11 نفره,سیستم 1:1
SASSI G400 L1 11.5KW
17.950.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
16 نفره,سیستم 1:1
SASSI G400 L2 16.6KW
21.400.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ساسی
20 نفره,سیستم 1:1
SASSI G400 L2 11KW
21.400.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8

قیمت های برندهای دیگر موتور گیرلس

نام موتور اسانسورقیمت (تومان)توضیحات
موتور REPM
8 نفره,سیستم 1:1
4.2KW ,چین
13.950.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور REPM
8 نفره,سیستم 1:1
6.8KW ,چین
13.950.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
8 شیار 32 cm
بکسل نمره 8

قیمت موتور گیرلس ویتور

نام موتور اسانسورقیمت (تومان)توضیحات
موتور ویتور
6 نفره
wittur wsg s1.3 2.9kw
11.750.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
6 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ویتور
8 نفره
wittur wsg s 2.1 4.5kw
19.840.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ویتور
8 نفره
wittur wsg s 2.1 6.1kw
18.500.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ویتور
10-13 نفره
wittur wsg s 2.2 6.2kw
18.500.000 (1m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ویتور
10-13 نفره
wittur wsg s 2.2 10kw
19.400.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
7 شیار 32 cm
بکسل نمره 8
موتور ویتور
21 نفره
wittur wsgs 18kw
31.000.000 (1.6m/s)مشخصات فلکه:
12 شیار 32 cm
بکسل نمره 8

قیمت موتور و ریل آسانسور

۱ـ موتور گیربکس MR12 VVVF     قیمت:۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

۲ـ موتور گیربکس MR13 5.5KW   قیمت: ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۳ـ موتور گیربکس MR14 7.5KW VVVF 1m/s با انکودر فابریک قیمت: ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

۴ـ موتور گیربکس MR14 9.2 KW VVVF 1m/s با انکودر فابریک قیمت: ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

۵ـ موتور گیربکس MR16 9KW VVVF با انکودر فابریک قیمت:۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

۶ـ موتور گیربکس MR16 11KW VVVF با انکودر فابریک قیمت: ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

۷ـ موتور گیربکس ساسی اسپانیا ۵٫۵KW یاتاقاندار قیمت: ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

۸ـ موتور گیربکس ساسی لئو ایتالیا ۵٫۵KW VVVF قیمت: ۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

۹ـ موتور گیربکس ساسی لئو ایتالیا ۶٫۶KW VVVF 1m/s قیمت: ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۰ـ موتور گیربکس ساسی تورو ایتالیا ۹٫۲KW 1m/s & 1.6m/s قیمت: ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۱ـ موتور گیربکس ساسی تورو ایتالیا ۱۱KW 1m/s قیمت: ۱۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

۱۲ـ موتور گیربکس ساسی تورو ایتالیا ۱۱KW 1.6m/s قیمت:۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

۱۳ـ موتور گیربکس ساسی توروایتالیا  ۱۴٫۷KW 1.6m/s قیمت: ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

۱۴ـ موتور گیربکس ساسی ایتالیا MF 84 قیمت: ۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

 

قیمت ریل ساورا اسپانیا و چین

۱ـ ریل T5T9 اسپانیا قیمت: ۳۳۵٫۰۰۰ تومان

۲ـ ریل T16 ماشینکاری اسپانیا قیمت هرشاخه: ۴۷۵٫۰۰۰ تومان

۳ـ ریل T16 اکسترا اسپانیا قیمت هر شاخه: ۵۸۵٫۰۰۰ تومان

۴ـ ریل T125 اسپانیا قیمت هر شاخه: ۶۲۰٫۰۰۰ تومان

۵ـ ریل T5T9 چین قیمت هر جفت: ۲۴۵٫۰۰۰ تومان

۶ـ ریل T16 ماشینکاری چین قیمت هر شاخه: ۳۷۵٫۰۰۰ تومان

۷ـ ریل T125 چین قیمت هر شاخه: ۵۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه حمل بر عهده خریدار می باشد

عضویت در کانال تلگرام

درباره ی شرکت فرازجم کناره

اولین شرکت ارائه دهنده آموزش عملی و حرفه ای آسانسور در شمال کشور

همچنین ببینید

چگونه یک سرویس کار آسانسور ماهر شویم؟

چگونه یک سرویس کار آسانسور شویم یادم نمی رود که سال ۱۳۹۰ وقتی کارمان را …

۲۰ دیدگاه

 1. پس از دو بار بازرسی استاندارد و رد شدن از مراحل، مجددا برای تایید درخواست شده.اگر داشتن ۳VF اجباری شده باشد باید نصب گردد؟ آیانصب تری-وی-اف اجباری شده. مسکونی ۶ سقف –
  درخواست بازرسی اوایل سال ۹۳ میباشد. با تشکر

 2. لطفا قیمت شاسی واحدها را بفرمایید همچنین قیمت شاسی طبقه همکف
  ممنون از راهنمایی شما

 3. سلام با عرض درود ایا در کرمانشاه نمایندگی دارید؟کرمانشاه .راه تشخیص موتور مونتاناری اصل ایتالیا چیست؟در صورت امکان راهنمایی را به ایمیلم بفرستید.ممنونم

 4. من یه آسانسور نصب شده درآپارتمان خود دارم تابلو معمولی وموتور الکمپ دو دور نصب شده موقع استارت .استوپ یه شوک داره می خواهم تابلو ۳vf نصب کنم لطفاً راهنمایی کنید . آیا شما کسی دارید در مازندران برایم انجام دهد . با تشکر

 5. شهرام منصوری

  با سلام من ساکن قزوین هستم . ایا امکان یادکیری سیستم اسانسور را دارم .

  • بخش فنی و فروش

   @شهرام منصوری, سلام جناب منصوری. آموزش آسانسور از طرف شرکت فرازجم کناره برای همه و بصورت کاملا عملی فراهم می باشد. چنانچه بعد از مطالعه مطالب مربوط به آموزش آسانسور نیاز به اطلاعات بیشتری دارید با بخش فنی و فروش شرکت (۰۱۱۲۵۶۵۰۱۸۴) تماس بگیرید

 6. با عرض سلاموخسته نباشید
  برای آپارتمان ما موتور آسانسوری که طبق قرار داد گفته شده جم ایتالیا ولی مطمئن نیستیم لطفا راهنمائی بفرمایید چگونه می توان مارک موتور را فهمید با تشکر

  • بخش فنی و فروش

   @مهران, سلام آقا مهران. لطفا از موتور جم نصب شده در جهات مختلف عکس تهیه کنید و به ایمیل شرکت ارسال کنید. از پلاکهای نصب شده هم تصویر تهیه کنید

 7. با سلام و خسته نباشید
  برای یه خونه سه طبقه روی پیلوت که کلا سه واحده و چهار ایستگاه توقف داره آسانسور هم چهار نفره است چه موتوری رو پیشنهاد میدید؟ قیمتش چنده؟ ممنون از راهنماییتون

  • بخش فنی و فروش

   @amin, سلام. موتور آسانسور مناسب برای شما با توان ۵٫۵ کیلو وات می باشد. قیمت موتورهای آسانسور موجود شرکت در سایت قرار گرفته است و می توانید مشاهده کنید.

 8. سلام راه تشخیص موتور الکمپ ایتالیا از چین یا ترک چیست ؟
  راه شناخت ریل مونته فرو چین از اصل چیست؟
  مرسی با تشکر

 9. قیمت موتورهای آکیش ترک را هم لطف کنید.
  با تشکر
  کاوه از مشهد

 10. Kheyli khob bod man nasaba asansor hastam va alaghe darM dore haye faraz jam ra begzaronam tarikhe daghighesh..?

 11. با سلام آیا تا پایان سال۹۱ امیدی به کاهش قیمت قطعات آسانسور وجود دارد؟

  • بخش فنی و فروش

   @آرش برزگری, سلام آرش. ما هم مثل شما امیدواریم که قیمت ها روند کاهشی داشته باشه. اما قیمت گذاران منتظر مذاکرات ۸ اسفند هستند. همه چیز بستگی به تعاملات بین المللی دارد. با توجه به شواهد و قرائن کاهش قیمت چشمگیر متصور نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *