خانه » آسانسور » کابین آسانسور

کابین آسانسور

نوسازی آسانسورها

نوسازی آسانسورها : آسانسور از معدود وسایل نقلیه ای می باشد که صدور فرمان در اختیار مسافر بوده اما کنترل و توقف آن از اختیار مسافر خارج می باشد. لذا باید ایمن، کارا و مطمئن بوده و با عملکرد مناسب خود این امر را به مسافر القا نماید. یک آسانسور کامل …

ادامه نوشته »