خانه » آسانسور » پله برقی

پله برقی

عمر مفید برای دستگیره های پله برقی

عمر دستگیره های پله برقی بسیار وابسته به سرویس و نگهداری و تعویض به موقع قطعات می باشد. بجز تعویض به موقع گاهی استفاده از طرح های خاص به مانند برخی از پله های برقی منجر به کاهش شدید طول عمر دستگیره های پله برقی می گردد. در صورتی که …

توضیحات بیشتر »