خانه » مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G500

مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G500

مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G500
موتور گیرلس ساسی G500

مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G500

 

Type

G-500 T1

۲۰ poli – * ropes compensation
Statico Load ۷۶۰۰ kg
Rated torque ۱۶۰۰ Nm
Weight ۵۱۰ kg without sheave
Duty load[kg] ۱۰۰۰
۱۲۵۰
۱۰۰۰
۱۲۵۰
۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰
Suspension ۱ / ۱ ۲ / ۱ ۲ / ۱ ۲ / ۱ ۴ / ۱
Range of cabin
speed[m/s]
۰٫۶۳ – ۲٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۲٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۲٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۲٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۱٫۰۰
Range sheave
Ø  [mm]
۳۶۰
۴۰۰*
۳۶۰
۴۰۰
۴۸۰
۵۲۰
۵۶۰
۶۰۰
۳۶۰
۴۰۰
۴۸۰
۵۲۰*
۳۶۰
۴۰۰
۳۶۰
۴۰۰
Max
ropes
combination
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۱۲ Ø ۱۰ mm
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۸ Ø ۱۵ mm
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۸ Ø ۱۳ mm
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۱۲ Ø ۱۰ mm
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۱۲ Ø ۱۰ mm
Type

G-500 T2

۲۰ poli – * ropes compensation
Static Load ۷۶۰۰ kg
Rated torque ۲۲۲۰ Nm
Weight ۶۳۰ kg without sheave
Duty load[kg] ۱۰۰۰
۱۲۵۰
۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰۰
Suspension ۱ / ۱ ۱ / ۱ ۲ / ۱ ۲ / ۱ ۴ / ۱
Range of cabin
speed[m/s]
۰٫۶۳ – ۳٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۲٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۲٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۲٫۵۰ ۰٫۶۳ – ۱٫۰۰
Range sheave
Ø [mm]
۳۶۰
۴۰۰
۴۸۰
۵۲۰
۵۶۰*
۶۰۰*
۳۶۰
۴۰۰
۳۶۰
۴۰۰
۴۸۰
۵۲۰
۵۶۰
۶۰۰
۴۰۰
۴۸۰
۵۲۰
۴۰۰
۴۸۰
۵۲۰
Max
ropes
combination
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۸ Ø ۱۵ mm
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۱۲ Ø ۱۰ mm
n° ۱۲ Ø ۹ mm
n° ۸ Ø ۱۵ mm
n° ۱۲ Ø ۱۰ mm
n° ۸ Ø ۱۳ mm
n° ۱۲ Ø ۱۰ mm
n° ۸ Ø ۱۳ mm

 

عضویت در کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *