خانه » مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G400

مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G400

موتور گیرلس ساسی G400
موتور گیرلس ساسی G400

مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G400

 

 

G-400 T1

۱۶ poles
with cooling fans Fan
Max static load ۳۰۰۰ kg
Torque ۶۵۰ Nm
Weight ۲۴۵ kg
[duty load [kg ۴۵۰ ۶۳۰ ۴۵۰
۶۳۰
۸۰۰ ۱۱۰۰
Roping type ۱/۱ ۲/۱
Car speed
range [m/s]
۰٫۶۳ – ۱٫۶۰
sheave Ø [mm] ۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۳۶۰
۴۰۰
۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۳۶۰
۴۰۰
۴۵۰
۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۳۶۰

 

G-400 T2

۱۶ poles
with cooling fans Fan
Max static load ۴۵۰۰ kg
Torque ۱۰۲۰ Nm
Weight ۳۵۶ kg
Duty load [kg] ۴۵۰
۶۳۰
۸۰۰ ۱۰۰۰ ۶۳۰
۸۰۰
۱۰۰۰
۱۶۰۰
۲۰۰۰
Roping type ۱/۱ ۲/۱
Car speed
range [m/s]
۰٫۶۳ – ۱٫۶۰
sheave Ø [mm] ۲۴۰
۳۲۰
۳۶۰
۴۰۰
۴۵۰
۴۸۰
۵۲۰
۵۶۰
۲۴۰
۳۲۰
۳۶۰
۲۴۰
۳۲۰
۲۴۰
۳۲۰
۳۶۰
۴۰۰
۴۵۰
۴۸۰
۵۲۰
۵۶۰
۲۴۰
۳۲۰
۳۶۰

 

عضویت در کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *