خانه » مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G300

مشخصات فنی موتور گیرلس ساسی G300

موتور گیرلس ساسی G300
موتور گیرلس ساسی G300

موتور گیرلس ساسی شامل ۳ مدل G400 ، G300 و G500 می باشد و هر کدام از این مدل ها برای ظرفیت های متفاوتی استفاده می شوند. در زیر شما مدل های مختلف موتور گیرلس ساسی G300 را مشاهده می کنید.

 

 

G-300 T0

Available on request: Lever for hand release
  without cooling fans with cooling fans Ventola
Max static load ۲۵۰۰ kg ۲۵۰۰ kg
Torque ۲۷۰ Nm ۳۲۰ Nm
Weight ۱۶۲ kg ۱۶۵ kg
Duty load [kg] ۲۲۵ ۳۲۰ ۲۲۵
۳۲۰
۴۵۰ ۶۳۰ ۴۵۰ ۸۰۰
Roping type ۱/۱ ۱/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۱/۱ ۲/۱
Car speed
range [m/s]
۰٫۶۳ – ۱٫۶۰ ۰٫۶۳ – ۱٫۶۰
Diameter
sheave [mm]
۲۱۰
۲۴۰
۲۱۰ ۲۱۰
۲۴۰
Max
grooves
combination
n° ۱۰ Ø ۶ mm
n° ۱۰ Ø ۶٫۵/۶٫۷ mm

 

 

G-300 T1

G-300 T2

Available on request: Lever for hand release
  with and without cooling fans Without FansVentola with cooling fans Cooling Fans
Max static load ۲۵۰۰ kg ۲۵۰۰ kg
Torque ۴۳۰ Nm ۵۲۰ Nm
Weight ۱۹۶ kg ۲۰۰ kg
Duty load [kg] ۲۲۵
۳۲۰
۴۵۰ ۲۲۵
۳۲۰
۴۵۰
۶۳۰
۸۰۰
۱۰۰۰ ۶۳۰ ۱۰۰۰ ۱۲۵۰
Roping type ۱/۱ ۱/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۱/۱ ۲ / ۱
Car
speed
range [m/s]
۰٫۶۳ – ۱٫۶۰ ۰٫۶۳ – ۱٫۶۰
Diameter
sheave [mm]
۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۲۱۰
۲۴۰
۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۲۱۰
۲۴۰
۲۱۰
۲۴۰
۲۱۰
۲۴۰
۳۲۰
۲۱۰
۲۴۰
Max grooves combination
n° ۸ Ø ۸mm Yes   Yes Yes     Yes  
n° ۱۰ Ø
۶٫۰mm
۶٫۵mm
۶٫۷mm
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
عضویت در کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *