خانه » آسانسور » مساحت مفید کابین آسانسور بر اساس استانداردهای موجود

مساحت مفید کابین آسانسور بر اساس استانداردهای موجود

مساحت مفید کابین آسانسور بر اساس استانداردهای موجود . در رابطه با محاسبات ابعاد کابین چندین جدول در مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین المللی وجود دارد که چکیده آن را می توان در جدول زیر خلاصه کرد.

در این جدول، مساحت مفید کابین آسانسور بر اساس ظرفیت کابین به صورت بازه حداقلی و حداکثری تعریف شده است که بسیار ساده و کاربردی می باشد.

در توضیحات این جدول به چند نکته اشاره شده است که در زیر نیز به آن اشاره می شود:

۱) در صورتی که جدول با دو ظرفیت تطابق داشته باشد ملاک ظرفیت کوچکتر خواهد بود

۲) برای مقادیر میانی مساحت و ظرفیت که در جدول وجود ندارد می توان از درون یابی خطی استفاده کرد.

۳) مساحتی که در ورودی کابین هنگام بسته شدن درب وجود دارد، جزو مساحت مفید کابین آسانسور محاسبه می باشد مگر اینکه در این قسمت از فتوسل استفاده شود.

جدول تعیین ظرفیت کابین

مساحت مفید کابین آسانسور
مساحت مفید کابین آسانسور

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

روش محاسبه ظرفیت کابین مطابق بند ۸۲ پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی:

مطابق بند ۸۲ تعداد نفرات بر مبنای جدول ۱-۲ ( تعداد مسافرین ) تعیین می گردد. این جدول حداکثر نفرات را مشخص می کند و می توان نفرات کمتر نیز در نظر گرفته شود .
اگر آسانسور جهت بار نامی بیش از ظرفیت مسافران ( تعداد مسافران * ۷۵ کیلوگرم) طراحی شده است باید این مقدار کمتر از حداکثر مساحت جدول ۱-۱ استاندارد ملی باشد .
توجه ۱ : ظرفیت کیلوگرم اعلامی تقسیم بر ۷۵ کیلوگرم نباید از تعداد نفرات کمتر شود .
توجه۲ : ملاک محاسبات و انتخاب ترمز ایمنی کابین و ضربه گیرها حداکثر بار نامی اعلامی مطابق جدول ۱-۱ ویا حداکثر نفرات مطابق بند ۱-۲ هر کدام که بیشتر است ، می باشد.
مثال ۱ : مساحت ۱/۰۹ متر مربع (پلاک ظرفیت ، محاسبات ارائه شده ۵ نفر ، ۳۷۵ کیلوگرم)
مطابق جدول ۲-۱ مساحت کابین بزرگتر از ۰/۹۸ بنابراین ۵ نفره
چون ظرفیت ۵* ۷۵ = ۳۷۵ می باشد و مطابق جدول ۱-۱ حداکثر مساحت ۱/۱ متر مربع می باشد که مساحت کابین ۱/۰۹ کوچکتر از آن و مورد تایید است .
مثال ۲ :مساحت ۱/۲ (پلاک ظرفیت ، محاسبات ارائه شده ۶ نفر ، ۴۵۰ کیلوگرم)
مطابق جدول ۲-۱ مساحت کابین بزرگتر از ۱/۱۷ بنابراین ۶ نفره
مطابق جدول ۲-۱ ۴۵۰ کیلوگرم برابر حداکثر مساحت ۱/۳ متر مربع می باشد بنابر این چون مساحت ۱/۲ متر مربع کوچکتر از ۱/۳ می باشد کابین می تواند بار ۴۵۰ کیلوگرم را حمل نماید.
محاسبات و طراحی ترمز ایمنی کابین و ضربه گیرها باید برای بار نامی ۴۵۰ کیلوگرم انجام گردد.
مثال ۳: مساحت کابین ۲/۲ متر مربع (پلاک ظرفیت ، محاسبات ارائه شده ۱۳ نفر ، ۱۰۰۰ کیلوگرم )
مطابق جدول ۲-۱ مساحت کابین بزرگتر از ۲/۱۵ بنابراین ۱۳ نفره
مطابق جدول ۲-۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم برابر حداکثر مساحت ۲/۴ متر مربع می باشد بنابراین چون مساحت ۲/۲ متر مربع کابین کوچکتر از ۲/۴جدول می باشد کابین می تواند بار ۱۰۰۰ کیلوگرم را حمل نماید.
محاسبات و طراحی ترمز ایمنی کابین و ضربه گیرها باید برای بار نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم انجام گردد
مثال ۴:مساحت کابین ۲/۲ متر مربع ( پلاک ظرفیت ، محاسبات ارائه شده ۱۳ نفر ، ۹۷۵ کیلوگرم)
مطابق جدول ۲-۱ مساحت کابین بزرگتر از ۲/۱۵ بنابراین ۱۳ نفره
چون ظرفیت ۱۳* ۷۵ = ۹۷۵ می باشد مطابق جدول ۱-۱ حداکثر مساحت ۲/۳۵ متر مربع می باشد که مساحت کابین ۲/۲ کوچکتر از آن و مورد تایید است .

 

عضویت در کانال تلگرام

درباره ی شرکت فرازجم کناره

اولین شرکت ارائه دهنده آموزش عملی و حرفه ای آسانسور در شمال کشور

همچنین ببینید

چگونه یک سرویس کار آسانسور ماهر شویم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *