خانه » قیمت تابلو فرمان آراد

قیمت تابلو فرمان آراد

۱ـ تابلو فرمان آراد کیمیا درایو یاسکاوا ۱۶ آمپر ۷٫۵KWـ نجات اضطراری ـ جعبه رویزیون با کارکدک Closeloop

قیمت: تماس بگیرید

۲ـ تابلو فرمان آراد کیمیا درایو یاسکاوا ۲۲ آمپر ۱۱KWـ نجات اضطراری ـ جعبه رویزیون با کارکدک Closeloop

قیمت: تماس بگیرید

۳ـ تابلو فرمان آراد کیمیا درایو یاسکاوا ۱۶ آمپر ۷٫۵KW ـ جعبه رویزون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۴ـ تابلو فرمان آراد کیمیا درایو یاسکاوا ۲۲ آمپر ۱۱KW ـ جعبه رویزون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۵ـ تابلو فرمان آراد کیمیا درایو یاسکاوا ۱۶ آمپر ۷٫۵KW ـ جعبه رویزیون با کارکدک Gearless

قیمت: تماس بگیرید

۶ـ تابلو فرمان آراد کیمیا درایو یاسکاوا ۲۲ آمپر ۱۱KW ـ جعبه رویزیون با کارکدک Gearless

قیمت: تماس بگیرید

۷ـ تابلو فرمان آراد ثمین QMA  ـ ۱۶ آمپر ۷٫۵KW ـ جعبه رویزیون با کارکدک CloseLoop

قیمت: تماس بگیرید

۸ـ تابلو فرمان آراد ثمین QMA  ـ ۲۲ آمپر ۱۱KW ـ جعبه رویزیون با کارکدک CloseLoop

قیمت: تماس بگیرید

۹ـ تابلو فرمان آراد ثمین QMA  ـ ۱۶ آمپر ۷٫۵KW ـ نجات اضطراری ـ جعبه رویزیون با کارکدک CloseLoop

قیمت: تماس بگیرید

۱۰ـ تابلو فرمان آراد رایان QMA ـ ۲۲ آمپر ۱۱KW ـ نجات اضطراری ـ جعبه ریویزیون با کارکدک CloseLoop

قیمت: تماس بگیرید

۱۱ـ تابلو فرمان آراد رایان QMA ـ ۱۶ آمپر ۷٫۵KW OPEN نجات اضطراری ـ جعبه ریویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۲ـ تابلو فرمان آراد رایان QMA ـ ۲۲ آمپر ۱۱KW OPEN نجات اضطراری ـ جعبه ریویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۳ـ تابلو فرمان آراد رایان درایو ریچ ۱۶ آمپر ۷٫۵KW ـ جعبه ریویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۴ـ تابلو فرمان آراد رایان درایو ریچ ۱۶ آمپر ۷٫۵KW ـ نجات اضطراریـ جعبه ریویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۵ـ تابلو فرمان آراد نگین ـ هیدرولیک ۷٫۵KWـ نجات اضطراری ـ جعبه رویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۶ـ تابلو فرمان آراد نگین ـ هیدرولیک ۷٫۵KWـ  جعبه رویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۷ـ تابلو فرمان آراد نگین ـ دوسرعته ۷٫۵KW ـ نجات اضطراری ـ جعبه رویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۸ـ تابلو فرمان آراد نگین ـ دوسرعته ۷٫۵KW ـ  جعبه رویزیون با کارکدک

قیمت: تماس بگیرید

۱۹ـ تابلو فرمان آراد ناظر ـ ۹٫۲KW ـ نجات اضطراری ـ کابل رابط

قیمت: تماس بگیرید

۲۰ـ تابلو فرمان آراد ناظر ۹٫۲KW ـ نجات اضطراری کابل رابط هوشمند با قابلیت تغییر فاز

قیمت: تماس بگیرید

نکته: معیار انتخاب درایو جریان نامی موتور می باشد. در موقع سفارش حتما جریان نامی موتور، توان موتور و نوع موتور ذکر گردد.

* تابلو های فوق دارای ۱۸ ماه گارانتی و درایوهای تابلو، دارای ۱۲ ماه گارانتی و تابلو نجات ۱۲ ماه گارانتی می باشد.

عضویت در کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *