خانه » مقالات » تنظیم شیر برقی بلین آلمان ۴ بوبین مدل Blain EV 100

تنظیم شیر برقی بلین آلمان ۴ بوبین مدل Blain EV 100

در ویدئویی زیر می توانید تنظیم شیر برقی بلین آلمان ۴ بوبین مدل Blain EV 100 را مشاهده نمایید. امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

تنظیم شیر برقی بلین BLAIN آلمان

تنظیم شیر برقی بلین آلمان ۴ بوبینکلیه شیرکنترل هایEV   با بار کم شروع بکار میکنند و میتوانند با اتصال مستقیم یا به صورت ستاره مثلث راه اندازی شوند.

تنظیم شیر برقی blain در کارخانه انجام و آماده برای کار میشوند و چنانچه لازم باشد تنظیم مجدد آنها بسیار آسان است.

ماکزیمم درجه حرارت روغن ۷۰ درجه سانتیگراد میباشد.

تنظیم شیرکنترل های EV ۱۰۰ باید زمانی که غلظت روغن بالاست (سرد) و کابین خالی است انجام شود. در زمان تنظیم شیر،  غلظت روغن بایستی ۳۳ Up to 152 cST mm  باشد.

ابزارهای لازم جهت تنظیم شیر:

 آچار آلن سایز mm8

 آچار آلن سایزmm5

 آچار آلن سایز mm3

 آچار تخت سایز mm17

برای حرکت رو به بالا و یا پایین، هر شیر جداگانه تنظیم میشود.

الف – تنظیم حرکت رو به بالا  Adjustments UP

این ۵ مرحله مربوط به حرکت رو به بالا میباشد.

Bypass

UP Acceleration

UP Deceleration

UP Leveling Stop

UP Stop

 شیر شماره (۱)  Bypass :

وقتی که پمپ شروع به کار میکند Solenoid A , B تحریک میشوند و کابین بدون بار ۱ تا ۲ ثانیه قبل از حرکت به طرف بالا در جای

خود می ایستد. مدت زمان تأخیر بستگی به تنظیم شیر ( ۱) دارد. اگر شیر ( ۱) را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم زمان تأخیر کم

و در جهت عکس، زیاد میشود.

تذکر مهم: در حرکت رو به بالا شیر شماره ( ۱) باید قبل از شیرهای دیگر تنظیم شود.

۲ شیر شماره (۲ UP Acceleration (:شتاب تند شونده به طرف بالا

زمانی که پمپ شروع بکار کند و Solenoid A , B تحریک شوند کابین به طرف بالا شتاب خواهد گرفت حال اگر شیر ( ۲) را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم این شتاب ملایمتر و در جهت عکس، تندتر میشود.

  -۳ شیر شماره) ۳ UP Deceleration(:شتاب کند شونده به طرف بالا

زمانی که Solenoid B غیرفعال و Solenoid A هنوز فعال است ( تغییر سرعت از اول به دوم) با تنظیم شیر ( ۳) در جهت عقربه های ساعت، شتاب کندشونده ملایمتر میشود و در جهت عکس، تندتر میگردد.

UP Leveling -4 :تراز کردن موقع حرکت به طرف بالا (سرعت دوم)

همانند بند ( ۳) زمانی که Solenoid A فعال و Solenoid B غیر فعال است کابین در حال تراز شدن میباشد که با تنظیم شیر ( ۴) در

جهت عقربه های ساعت، ملایمتر و در جهت عکس، سریعتر تراز میشود.

UP Stop-5: (توقف موقع حرکت به طرف بالا) در سر طبقه

زمانی که Solenoid A , B هردو غیر فعال میباشند ولی پمپ حدوداً½ ثانیه بیشتر در حال کار است تا کابین نرم و ملایم بایستد.

این عمل با تنظیم شیر ( ۵) صورت میگیرد که اگر در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم ملایمتر و در جهت عکس، سریعتر توقف میکند.

شیرRelief valve – (s) :

اگر شیر s باز باشد روغن به داخل تانک برمی گردد. چنانچه آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم فشار روغن زیاد و در جهت عکس، کم میشود یعنی روغن به داخل تانک برگشت میکند.

تذکر بسیار مهم:

زمانی که شیر( SRelief valve – در حال تنظیم و پمپ در حال کار است اصلاً نباید شیر اصلی (Shut off valve)

را یک دفعه و سریع ببندیم.

 

ب- تنظیم حرکت رو به پایین: Adjustments Down

این ۴ مرحله مربوط به حرکت رو به پایین میباشد.

Down Acceleration – ۶

Down Full Speed– ۷

Down Deceleration– ۸

Down Leveling Stop– ۹

 شیر شماره ( ۶ ) Down Acceleration : (شتاب تند شونده به طرف پایین)

زمانی که Solenoid C,D فعال هستند و کابین به طرف پایین در حال حرکت میباشد با توجه به تنظیم شیر ( ۶) در جهت عقربه های ساعت، حرکت رو به پایین، آهسته و نرم میشود و درجهت عکس، سریعتر می گردد.

۷ شیر شماره ( ۷)  Down Speed (سرعت رو به پایین)

زمانی که Solenoid C,D همانند بند ( ۶) فعال هستند حداکثر سرعت به طرف پایین کابین بستگی به تنظیم شیر ( ۷) دارد. چنانچه به طرف عقربه های ساعت بچرخانیم کابین با سرعت کمتری به طرف پایین حرکت میکند و چنانچه درجهت عکس بچرخانیم سرعت بیشتر خواهد شد.

 شیر شماره ( ۸)  Down Deceleration: (شتاب کند شونده به طرف پایین)

زمانی که Solenoid Cفعال نیست و Solenoid D فعال است (تغییر سرعت از اول به دوم) سرعت حرکت کابین به طرف پایین بستگی به تنظیم شیر( ۸) دارد اگر آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم شتاب کندشونده، ملایمتر میشود و در جهت عکس، سریعتر میگردد.

۹ شیر شماره ( ۹) : Down Leveling( تراز کردن موقع حرکت به طرف پایین)

همانند بند ( ۸) وقتی Solenoid C غیرفعال و Solenoid D فعال است کابین در حالت تراز قرار میگیرد و با تنظیم شیر ( ۹) در جهت عقربه های ساعت، سرعت تراز، ملایمتر و در جهت عکس، سریعتر میشود.

Down Stop(توقف موقع حرکت به طرف پایین) در این حالت Solenoid C,D هر دو غیرفعالند و آسانسور طبق تنظیمی که روی

شیر ( ۸) صورت گرفته توقف میکند و نیازی به تنظیم بیشتر نیست.

 تنظیم شیر برقی بلین آلمان ۴ بوبین

شیر ایمنی ( راپچر والو )  :

شیر ایمنی (راپچر والو) در دو سایز” ½۱ و ”  ¾  در کارخانه گروه صنعتی آبان تولید میشود و برای آسانسورهای هیدرولیک

بکار میرود. شیر ایمنی تا ۵ برابر maximum static pressure مقاومت دارد و تغییر شکل نمیدهد( bar ۳۰۰یا psi3260 )

و هنگامی عمل میکند که سرعت رو به پایین بیشتر از حد مجاز شود.

Valve Selection

Weight(kg)

R

Ch3

Ch2

Ch1

ØD

C

B

A

Valve Type

۲,۱۰۰

¾”

۷,۵

۳۵

۱۷,۵

¾”

۲۵

۱۶۵

۵۵

“¾ ABAN-LIFT

۴,۲۵۰

“½۱

۷,۵

۳۵

۱۷,۵

“½۱

۳۸

۲۰۰

۶۰

“½۱ ABAN-LIFT

  

مراحل تست راپچر والو: (برای شیر کنترل ۱۰۰( Blain EV

۱ -کابین آسانسور را با بار اسمی آن به بالاترین طبقه حرکت دهید.

۲- پیچ شماره ۶ و ۷ را باز کنید و آسانسور را به طرف پایین ترین حرکت دهید.

۳-  وقتی که سرعت کابین با شدت جریان شیر مطابقت میکند شیر بسته میشود و آسانسور می ایستد.

اگر شیر راپچر والو عمل نکند موارد زیر را انجام دهید:

۱-  کلاهک شماره ۱ را باز کنید.

۲- مهره شماره ۳ را شل کنید.

۳- پیچ تنظیم شماره ۲ را یک دور ببندید

۴-  همان مراحل تست راپچر والو بالا را تکرار کنید تا راپچر والو عمل نماید.

کنترل نهایی: (بعد از تستهای فوق)

۱-       پیچ شماره ۶ و ۷ را تنظیم کنید تا زمانی که مطمئن شوید که در سرعت نرمال رو به پایین، شیر راپچر والو درگیر نمیشود.

۲-       بعد از تنظیم کردن فاصلۀ واقعی x  را اندازه بگیرید، از روی شکل منحنی شدت جریان راهاندازی را بخوانید. (برای مطابقت با شیر راپچر والو)

۳-      کلاهک محافظ ( ۱) را بگذارید.

 سوییچ قطع کن فشار Pressure Switch 

تذکر بسیار مهم: این فشار شکن در کارخانه تنظیم شده و نباید تنظیمات آن تغییر یابد.

برای بستن سر سیمها:

سیم شماره ۱ : ورودی برق که جلوی کنتاکتور اصلی بسته می شوند.

سیم شماره ۲ : خروجی برق

سیم شماره ۳ : ارت

سیم شماره ۴ : هشدار

زمانی که فشار از حد نرمال بالاتر رود سوییچ قطع کن فشار عمل مینماید. با برداشتن درپوش سوییچ قطع کن فشار(Pressure Switch) ، پیچ تنظیم را مشاهده خواهید کرد. لطفاً تصویر پیوست را ببینید.

اگر میخواهید قطع کن فشار را برای مقدار فشار خاصی تنظیم کنید میتوانید به روش زیر عمل نمایید:

شیرگازی (ball valve) بین شیر و سیلندر را ببندید. موتور/ پمپ را استارت کنید. فشار لازم را با شیرفشارشکن(valve  relief)

ایجاد کنید. سپس پیچ تنظیمِ سوییچ قطع کن فشار  (Pressure Switch) را تا موقعی که عمل کند بچرخانید. حالا سوییچ قطع کن فشار(Pressure Switch) با آن مقدار فشار خاص تنظیم میشود. فراموش نکنید که شیر فشارشکن (relief valve) را برای شیری که قبل از شروع این دستورالعمل تنظیم شد تنظیم نمایید.

اطلاعات فنی:

حداکثر ولتاژ  
A/250 V~                     : (Max. V.)
 ۴

عایق: (Insulation)                                    IP65

پسماند مغناطیسی (Hysteresis) :             % ۳۰ -۱۰                              مقاومتی             (resistive) A ۰٫۲

ظرفیت الکتریکی((Electrical Rating : ۲۲۰ V~                                     القایی(inductive)               A ۱٫۰

                                                                                                      

تذکرات :

۱-  حتماً باید چاه ارت وجود داشته باشد.

۲-  هنگام جوشکاری هر قسمت، انبر جوشکاری را فقط به همان قسمت اتصال دهید. مثلاً هنگام جوشکاری بر روی کارسلینگ،

انبر جوشکاری را فقط به بدنه کارسلینگ اتصال دهید.

 ۳-در سیستمهای دو استیج و سه استیج، آسانسور نباید قبل از نصب دستک Guide Yoke)) راه اندازی شود.

منبع توضیحات: گروه صنعتی آبان

عضویت در کانال تلگرام

درباره ی faraz jam

همچنین ببینید

بررسی شیر برقی بلین آلمان و انواع آن در آسانسورها و بالابرهای هیدرولیک

شیر برقی بلین آلمان با توجه به استفاده روز افزون از آسانسورهای هیدرولیک در سراسر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *