اولین شرکت آسانسور برگزارکننده دوره های آموزش آسانسور با اعطاء مدرک فنی و حرفه ای و استفاده از خوابگاه رایگان درطول دوره (بدلیل شیوع کرونا تا اطلاع ثانوی دوره های آموزشی برگزار نمی گردد)

آموزش نصب آسانسور